rozwody adwokat radca prawny

adwokat

rozwody Słupsk - ZASADY WYNAGRADZANIA W ramach umowy z Klientem Kancelaria gwarantuje wysoki stopień starannego działania i zaangażowania w prowadzenie sprawy. Istnieją trzy sposoby rozliczeń: 1.ustalenie honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy. W tym zakresie stawki wynagrodzenia mieszczą się najczęściej w ramach stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W takiej sytuacji zasadą jest pobieranie całego wynagrodzenia z góry, przy czym istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. 2.ustalenie stawki godzinowej, której wysokość jest uzależniona od czasu pracy poświęconego na wykonanie usługi oraz od tego, czy praca będzie wykonywana przez adwokata, aplikanta adwokackiego, czy też innego pracownika Kancelarii. 3.w niektórych sprawach ustalenie honorarium może być uzależnione od ostatecznego wyniku sprawy. W takich przypadkach Kancelaria zawsze pobiera zaliczkę. Pozostała część honorarium płatna jest po prawomocnym zakończeniu sprawy i w przypadku wygrania sprawy obejmuje także koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd od strony przeciwnej.Przyczyny wypadków przy pracy. W dzisiejszych czasach nie trudno o wypadek. Może on nam się przydarzyć w każdej chwili, w każdym miejscu również w pracy. By ich uniknąć warto znać najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy. Jednym z głównym czynników powodujących wypadki przy pracy jest z całą pewnością niedostosowanie warunków pracy do wykonywanych czynności. Do tego typu wypadków przy pracy zaliczają się np. wypadki spowodowane brakiem odpowiednich urządzeń zabezpieczających. Do tego typu wypadków dochodzi najczęściej w przypadku prac wysokościowych lub podczas operowania wózkiem widłowym. Kolejnym istotnym czynnikiem jest brak organizacji pracy. Za tego typu wypadki odpowiedzialni są głównie przełożeni. Nie dostarczają oni odpowiednich instrukcji swoim podwładnym lub kompletnie zaniedbują czynności nadzorcze. Co więcej przełożeni często tolerują czynności niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa czy logiki. Do tego typu wypadków przy pracy przyczynia się również niewłaściwe przeszkolenie pracowników. Kurs BHP nie powinien być lekceważony i powinien zostać sumiennie odbyty przez każdego nowego pracownika. Kolejnym istotnym czynnikiem powodującym wypadki przy pracy jest zmęczenie. Wielu pracowników pracuje ponad 12 godzin dziennie co powoduje przemęczenie oraz utratę koncentracji, co sprawia że o wypadek nie łatwo. Pracownik nie może się nie zgodzić na te niekorzystne dla niego warunki ponieważ może bardzo łatwo utracić swoją pracę, a w dzisiejszych czasach bardzo ciężko znaleźć nową. Jedną z największych plag jest na pewno praca po alkoholu lub innych środkach odurzających. Mimo iż to zjawisko jest o wiele niższe w latach 90tych, nadal ma miejsce. Praca po spożyciu alkoholu jest szczególnie niebezpieczna w przypadku pracy na budowie lub pracy z materiałami kruchymi. Podobnie ma się sprawa z paleniem papierosów w miejscu pracy. Niejednokrotnie dochodzi do zaprószenia ognia mimo stosownych ostrzeżeń. Wszystkim tym wypadkom przy pracy można zapobiec przez przestrzeganie zasad BHP oraz zapoznanie z regulaminem pracy i wynikają stąd rozwody Słupsk odszkodowania